Lokalizacija korporativnih i marketinških materijala

Profesionalna jezična rješenja za sve vaše poslovne i marketinške materijale – od prevođenja pravne i financijske dokumentacije do kreativne adaptacije digitalnih marketinških materijala.

Marketing i prodaja

Lokalizacija marketinških i prodajnih materijala.

Financijski dokumenti

Prevođenje financijskih dokumenata.

Pravni dokumenti

Prijevod pravnih dokumenata.

Dokumentacija za HR

Prijevod dokumentacije za odjel ljudskih potencijala.

e-Trgovina

Lokalizacija e-trgovine.

Lokalizacija web-mjesta

Automatizacija lokalizacije web-mjesta.

SEO i ključne riječi

Lokalizacija SEO sadržaja i ključnih riječi.

Oglasi, reklamni natpisi i slogani

Lokalizacija oglasa, reklamnih natpisa i slogana.

Društveni mediji

Lokalizacija sadržaja za društvene medije.

Ciklopeina infografika

Zašto lokalizirati?

Eklektična tehnološka rješenja za vašu kompaniju

Stručno centralizirano upravljanje višejezičnim resursima.