Impressum

Ljudi koji ovu stranicu čine posebnom.

Izdavač:

Ciklopea d.o.o., Međimurska 21, 10000 Zagreb, Hrvatska

Upis u Trgovački sud u Zagrebu / MBS 080479491 /

  • OIB: HR49842955502 / MB 01793152
  • Temeljni kapital: HRK 20.000,00 uplaćen u cijelosti
  • Članovi uprave društva: Sandra Boljkovac Stojak, Mladen Stojak
  • Broj računa: IBAN HR4124020061100297741, SWIFT ESBCHR22, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska

Ciklopea d.o.o. registrirana je u Središnjem registru evidencija zbirki osobnih podataka pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

  • Produkcija sadržaja: Miloš Matović, Ciklopea
  • Dizajn i razvoj weba: Emanuel & Lucijan Blagonić, Blagonic Brothers
  • Savjetovanje o strategiji digitalnog marketinga: Mladen Stojak, Zana Čizmin, Ciklopea
  • Optimizacija internetske stranice: Neven Zubak,  Zubak.com